AKSYSTEM

Případová studie RJ Food

Definice problému

Náš dlouholetý zákazník zabývající se velkoprodejem potravin nás oslovil s tím, že chce rozvinout své podnikání a vybudovat se svým sortimentem i samoobslužný maloobchod pro koncové zákazníky. Neměl připraveno nic kromě prostoru a nápadu.

Návrh řešení

Pokladní boxy

První jsme si prohlédli celý prostor, kde se prodejna bude nacházet. Se zákazníkem jsme se domluvili na tom, že v něm budou 2 pokladní boxy do kterých kompletně dodáme pokladní i počítačový HW. Ten musel splňovat dvě podmínky: Dlouhodobá odolnost vysokému pracovnímu zatížení a perfektní spolupráce s POHODOU. Pokladní boxy v sobě mají také záložní zdroje napájení a práci tak nemusí přerušit ani krátkodobý výpadek proudu.

Cloud

Zákazník POHODU již používal, ale čistě ve svém desktopu. Bylo třeba nového cloudového řešení, které zajistí vysokou rychlost s ohledem na pokladny, které generují velké množství dokladů a pohybů a také garantovat vysokou spolehlivost, jelikož není možné zastavit celou prodejnou během otevírací doby. Zákazníka jsme proto přesunuli na náš vlastní hosting www.czcloud.cz. V rámci zabezpečení jsme zvolili připojení ke cloudu pomocí VPN.

Spolehlivost

Spolehlivost musel mít nejen námi zajišťovaný cloud, ale také připojení prodejny k internetu. Pomohli jsme tak jako konzultační partner našemu zákazníkovi s výběrem a zařízením redundantního připojení k internetu pro zajištění vysoké dostupnosti.

Mobilní terminály

Do celého obchodu jsme také dodali mobilní terminály napojené na POHODU, které slouží k práci s čárovými kódy jak pro naskladnění, tak pro inventury zboží. Stejné čárové kódy následně pokladní HW používá k vyskladnění. Evidence zásob tak probíhá přesně a efektivně.

Price Checker

Prodejna se zabývá nejen prodejem vážených uzenin. Jelikož dodavatelé na zboží nedávají cenu, bylo pro zákazníky složité jí zjistit. Proto jsme naprogramovali Price checker, který jednoduše zobrazuje zákazníkovi cenu.

Výsledek

Výsledkem je dnes kompletně funkční prodejna, která technickým zařízením a spolehlivostí snese srovnání s velkými supermarkety nadnárodních řetězců. Nadále pomáháme s jejím rozvojem, především formou konzultací nových řešení (samoobslužné pokladny) a údržbou dodaného SW a HW a hostingem POHODY.