AKSYSTEM

Případová studie AHProfi

Na začátku roku 2020 nás oslovila společnost AHProfi s.r.o. s žádostí o pomoc s optimalizací procesů v jejich skladu.

Definice problému

Jednalo se zakázkovou výrobu modulu pro tisk přidružených dokumentů dle zásob na dokladu. Primárně se jednalo o tisk českých návodů, prohlášení o shodě a jiných nezbytných dokumentů, které jsou jako importéři povinni přikládat zákazníkům se zbožím. Veškeré požadavky byly do modulu zakomponovány a vznikl smart modul PRINT.

Přestože klient měl již poměrně hodně modulů od třetích stran implementovaných, netvořili jednotný celek. Bylo třeba provést revizi již zakoupených modulů a navrhnout jejich vzájemné propojení v celek, který skutečně zvyšuje efektivitu.

Po základní telefonické a e-mailové komunikaci vyrazil náš konzultant přímo na místo, aby viděli v praxi fungování skladu během denního provozu. Nevěříme totiž na univerzální korporátní řešení od stolu a chceme vidět reálný provoz, jelikož každý zákazník má svá specifika, na které je třeba brát ohled. 

mobilni_terminaly_aksystem

Řešení

Jako první jsme si všimli, že skladníci vůbec nevyužívají mobilní terminály se čtečkou čárových kódů, které mohou při vhodném nasazení ušetřit až desítky minut denně, a to nejen skladníkům, ale i účetnímu oddělení, které nemusí rázem řešit většinu skladové provozní administrativy, jelikož je samozřejmostí, že terminály jsou online spojeny s účetním systémem a automaticky například vytvářejí výdejky. Navíc díky nim odpadne velké množství chybovosti, a kromě úspory času tak přinášejí i snížení provozních nákladů.

Po první návštěvě, kde vidíme praktické fungování a nastíníme zákazníkovi, jaké vidíme největší problémy v praxi a možnosti jejich řešení, následuje schůzka našeho týmu, kde analyzujeme zákazníkovu situaci a možná konkrétní řešení. A to jak na základě proběhlé osobní návštěvy, tak na základě dodaných dat od zákazníka a rozhovoru s ním. 

 

Na základě těchto poznatků jsme se jasně shodli, že jako první je třeba narovnat vztah skladových zásob „na papíře“ a reálný stav. Bez jasného inventory managmentu nemůže fungovat žádná moderní firma, tak aby generovala zisk. Jako první krok jsme tedy naplánovali zavedení výše zmíněných terminálů a čárových kódů do celého skladu. Samozřejmostí je, že kromě pořízení čteček a jejich spárování s účetním systémem POHODA zajistíme i školení zaměstnanců a přípravu procesních manuálů pro další použití, tak aby byla práce s nimi od prvního dne efektivní. 

V moment, kdy už byl sklad takto připraven jsme se mohli pustit do komplexnějších inovací. Pro automatizaci dopravy jsme po dohodě s klientem nasadili naše moduly SPEDITION a EXPEDITION, tak aby bylo jak přijetí zboží, tak jeho expedice automatizovaná a přímo napojená na konkrétní dopravní společnosti. Skladníkům tak nově stačí naskenovat jeden čárový kód a přesně vidí, které zboží mají zabalit, do kolika krabic a po potvrzení kompletace se jim sám vytiskne štítek pro dopravce se všemi údaji. 

ctecky_aksystem

Výsledek

Kromě nasazení již připravených modulů a jejich úpravy dle individuálních přání klienta jsme s v tomto případě přistoupili i k další části naší činnosti, a to vývoji zcela nového řešení „na klíč“ dle specifikací zákazníka. Konkrétně se v tomto případě jednalo o specifické řešení algoritmu dostupnosti kompletů, který automaticky určí, kdy bude možné odeslat nabízený komplet, tedy například sadu nářadí, která se skládá z desítek jednotlivých nástrojů, přičemž ne všechny jsou na skladě, ale už je znám datum jejich dodání na sklad. Celé řešení náš tým připravil od začátku přesně dle přání klienta a dodal do praxe. Dosavadní model, kdy si tuto informaci skladníci dohledávali ručně byl tak nahrazen jedním kliknutím.