AKSYSTEM

Smart modul ABC ANALYTICS

ABC analýza – praktický nástroj pro managery

Jedná se o praktický modul pro každého manažera, který potřebuje sledovat obraty, zisky a efektivní skladovou zásobu. Modul je koncipován pro jakékoliv použití, kde je třeba sledovat obrátkovost a ziskovost zboží. Velice zajímavé je i sledování dle různých skladů a poboček. Modul pracuje na principu Paretova pravidla 80/20. Přeneseně na sklad toto pravidlo říká, že 80% obratu/zisku tvoří 20% zboží. Tento modul vám to pomůže rozklíčovat.

  • Co je to Paretovo pravidlo a jak funguje?

Výstupy jsou generovány tak, aby byly graficky snadno čitelné nejen na zařízeních typu tablet a chytrý telefon. Aplikace zpracovává účetní data s údaji o prodejích, obratech a ziscích, která jsou uložená systémem Pohoda do databáze. Na základě těchto dat se generují tabulky, grafy a statistické hodnoty (viz. popis výstupů níže) pro jejich snadnou a rychlou analýzu. Data jsou zpracovávána za uživatelem vybrané časové období „od – do“

Tabulky dle různých metrik.

ABC analýza

V přehledné tabulce zobrazuje data za vybrané časové období „od – do“, která obsahuje pouze zboží v tomto období prodaného a sumu jeho prodaného množství, jeho celkového obratu a zisku. Zboží je roztříděno do třech skupin A-B-C. Každá skupina odpovídá jedné hladině, které je možno v nastavení aplikace měnit (v základním nastavení A = 60%, B = 30%, C = 10%). Zobrazeno není zboží, které je pod definovanou hladinou „statistické nevýznamnosti“, v základu nastavené na 1%. V první skupině tak je zobrazeno zboží, které se podílí na obratu v hladině A (tj. v základu z 60%) a analogicky další
skupiny.

Grafy

Grafy

A. Vývoj obratu v čase

Zobrazuje vývoj obratu za dané časové období „od – do“. Volitelně lze nastavit zobrazování po týdnech nebo měsících nebo dnech. Při najetí myši či kliknutí na bod grafu, se zobrazí jeho podrobné hodnoty. Přibližný vzhled grafu.

B. Obraty skladů/prodejen po měsících

Zobrazuje vývoj obratu prodejen v jednotlivých prodejnách (střediscích) v měsících daného časového období „od – do“. Po najetí myši či kliknutí na sloupec grafu, se zobrazí jeho podrobné hodnoty.

C. Rozbor obratů

Zobrazení poměrů prodeje zboží v definovaných skupinách na celkovém obratu. Opět jsou zobrazeny údaje za vybrané časové období. Výška sloupce je 100%%, výška sloupce dané skupiny odpovídá jejímu procentuálnímu podílu na celku. Po najetí myši či kliknutí na sloupec grafu, se zobrazí jeho podrobné hodnoty. Aby byl graf přehledný, bude se zobrazovat maximálně pouze TOP 10 skupin.

D. Rozbor zisků

Zobrazení poměrů zisků z prodeje zboží v definovaných skupinách na celkovém zisku. Opět jsou zobrazeny údaje za vybrané časové období. Výška sloupce je 100%, výška sloupce dané skupiny odpovídá jejímu procentuálnímu podílu na celku. Po najetí myši či kliknutí na sloupec grafu, se zobrazí jeho podrobné hodnoty. Aby byl graf přehledný, bude se zobrazovat maximálně pouze TOP 10 skupin.

Ceny modulu

Smart modul ABC ANALYTICS 15 000 Kč
Instalace a konfigurace 3 000 Kč
Roční servis a podpora produktu 3 000 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Modul je kompatibilní se systémem POHODA E1.

Potřebujete poradit s implementací Pohody? Neváhejte se nám ozvat.